fbpx

Правила и условия

NAILCOCKTAILBOUTIQUE.COM – ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Защита на лични данни

Гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни
ЛАШД КОСТ СЕЛИНГ ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция.
ЛАШД КОСТ СЕЛИНГ ООД ви напомня да бъдете внимателни при използването на вашите лични данни в интернет. Не предоставяйте персонална информация в сайтове, в чиято автентичност не сте уверени.
При съмнения за вашата сигурност, моля да се свържете с нас на телефон 064800311 на цената на градски разговор или на 0876666819 за местни мобилни оператори.

Вашата сигурност е от първостепенна важност за нас.

Информация по чл. 19 от ЗЗЛД
Лични данни по смисъла на ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
ЛАШД КОСТ СЕЛИНГ ООД е със седалище и адрес на управление: България, град Плевен, ул. Георги Кочев № 108, ЕИК: 202618588, е вписана като администратор на лични данни в електронния регистър на Комисията за защита на личните данни.

ЛАШД КОСТ СЕЛИНГ ООД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни се обработват, за основен приоритет.

ЛАШД КОСТ СЕЛИНГ ООД обработва лични данни за цел предоставяне от нея на услуги на лицата, чиито данни се обработват. Предоставянето на личните данни е доброволно и служи за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

ЛАШД КОСТ СЕЛИНГ ООД, с цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България. Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни. Също така, сайтът ни
може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Чрез представяне на информация или материали чрез този сайт ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави на дружеството ЛАШД КОСТ СЕЛИНГ ООД правото да използва, възпроизвежда, показва, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, че дружеството ЛАШД КОСТ СЕЛИНГ ООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, изпратени чрез сайта си. Дружеството ЛАШД КОСТ СЕЛИНГ ООД няма да бъде обвързано със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.

0
    0
    Вашата количка
    Количката ви е празнаВърнете се в магазина